Is het zinvol om, preoperatief, glucose 5% i.v. toe te dienen bij een DM type 2 patiënt (≥ 18 jaar) die volgens afspraak gestopt is met de orale anti-diabetica (OAD)?

PICO | 2012
Samenvatting

Er kan geen eenduidig antwoord worden gegeven op de vraag of het: preoperatief, i.v., toedienen van glucose 5% bij een DM type 2 patiënt (≥ 18 jaar) die volgens afspraak gestopt is met de OAD, zinvol is.

Specialisme
Neurochirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënt (≥ 18 jaar) met DM type 2 (NIDDM), volgens afspraak gestopt met OAD
Intervention
Preoperatief glucose 5% i.v. toedienen.
Comparison
Preoperatief glucose 5% i.v. toedienen.
Outcome
Normoglycemie (*WHO 6-10 mmol/L)

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis