Is dexmedetomidine bij een wakkere cranitomie een aanvulling op de standaard procedure? Wakkere DODO.

PICO | 2013
Samenvatting

Dexmedetomidine is een goede aanvulling op het huidige palet der anaesthesie. Haemodynamica is gewaarborgd en het operatieresultaat zal verbeteren

Specialisme
Anesthesiologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Craniotomie
Intervention
Slapende patient door gebruik van de geeigende anesthetica
Comparison
Wakkere patient door gebruik van dexmedetomidine
Outcome
Kwaliteit van de behandeling: -haemodynamica-operatieresultaat

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis