Het effect van zelfmanagement op heropnames onder patiënten met hartfalen.

|
Samenvatting

Het stimuleren van zelfmanagement van patiënten met hartfalen, opgenomen met decompensatio cordis lijkt een positief effect te hebben op het verminderen/ voorkomen van heropnames van deze patiënten. Echter kan dit met de gevonden evidence niet definitief geconcludeerd worden. Wel heeft het kennis overbrengen op patiënten een positief effect op het verminderen van ziekenhuisopnames.

Specialisme
Opleiding

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Andere artikelen gerelateerd aan: