Wel of niet inleiden bij verdenking macrosomie?

PICO | 2017
Samenvatting

Zoals verwacht geven de reviews grotendeels dezelfde inzichten. Er is evidence dat het inleiden van de baring tussen 37 en 40 weken bij de verdenking op macrosomie de kans op een schouderdystocie of een neonatale fractuur verlaagt. Er lijkt tevens sprake te zijn van verlaagde kans op een sectio, maar dit is niet statistisch significant. Hoe eerder in de zwangerschap de inleiding plaatsvindt, hoe groter het effect is, maar hoe meer nadelen er zijn als gevolg van prematuriteit, zoals hyperbilirubinemie.Deze voor- en nadelen dienen besproken te worden met de zwangere en het beleid moet worden geïndividualiseerd, temeer omdat de effecten van inleiden in de 4 RCT’s op groepsniveau niet groot zijn . Hierbij moeten onder andere de mate van macrosomie, de obstetrische voorgeschiedenis en de mening van de zwangere worden meegenomen in de beslissing. Ook moet rekening gehouden worden met de mogelijke meetfout bij een echoscopische gewichtsschatting.

Specialisme
Gynaecologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Zwangere met verdenking macrosomie
Intervention
Inleiden van de baring
Comparison
Spontane baring afwachten
Outcome
Maternale en neonatale uitkomsten

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: