Overdragen aan bed op verpleegafdeling 2C

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Ondanks dat het onderzoek zowel in het ontwerp als in de uitvoering een aantal zwakke punten laat zien, doet dit niets af aan de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de onderzoekresultaten voor verpleegafdeling 2C. Het onderzoek laat zien dat de verpleegkundigen van verpleegafdeling 2C duidelijke afspraken, aandacht, een format en voldoende tijd nodig hebben om te kunnen overdragen aan bed.De verpleegkundigen binnen dit onderzoek ervaren verschillende voordelen bij het overdragen aan bed, namelijk: de mogelijkheid tot dubbelcheck, het vormen van een klinisch beeld van de patiënt en sociale voordelen zoals kennismaking met de patiënt en afsluiting van de dienst. Ondanks de bovengenoemde positieve factoren leidt een aantal belemmerende factoren tot het niet overdragen aan bed. Deze beperkingen zijn een ongemakkelijk gevoel omtrent de privacy van de patiënt, het niet kunnen lezen van het patiëntdossier, de verschillen in werkwijze en verstoringen door vragen van patiënt en familie.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis