Non-invasieve beademing na extubatiefalen bij de postoperatieve IC-patiënt

Kwaliteitsopdracht | 2019
Samenvatting

Aan het begin van dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag vastgesteld: ‘‘Heeft het inzetten van non-invasieve beademing de voorkeur boven het inzetten van conventionele zuurstoftherapie (COT) bij respiratoir falende patiënten die niet langer dan 48 uur geëxtubeerd zijn en een operatie hebben ondergaan?’In het algemeen kan geconcludeerd worden dat het inzetten van NPPV bij de postoperatieve patiënt, die binnen 48 uur na extubatie acuut respiratoir faalt, een vermindering geeft van het aantal re-intubaties en daarmee een daling van de mortaliteit. Een belangrijke constatering is dat het inzetten van NPPV bij de postoperatieve patiënt een optie is als deze patiënt een hoog-risico-patiënt is. Dit wil zeggen dat deze patiënt voor de electieve ingreep en opname op de intensive care al co-morbiditeit(en), zoals COPD en obesitas, had. Patiënten met een blanco voorgeschiedenis hebben geen baat bij de inzet van NPPV bij acuut respiratoir falen.Naar aanleiding van de verkregen reacties op de enquête kan geconcludeerd worden dat er betrekkelijk weinig re-intubaties voorkomen en dat een te vroege extubatie gezien wordt als oorzaak van extubatiefalen. Tevens kan er geconcludeerd worden dat het inzetten van NPPV meer gebaseerd is op subjectieve criteria, zoals ervaring, gevoel en de casus dan volgens een protocol.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Postoperatieve patiënt die niet langer dan 48 uur geëxtubeerd is en respiratoir faalt
Intervention
Non-invasieve beademing (NPPV)
Comparison
Conventionele zuurstoftherapie (COT)
Outcome
Re-intubatie, mortaliteit, opnameduur op de intensive care, zorgkosten, patiëntencomfort

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis