DIEP gaan en toch aangenaam?

Kwaliteitopdracht | 2017
Samenvatting

Geconcludeerd kan worden dat de ziekenhuisopname, en dan met name de strikte bedrust, over het algemeen als pittig en zwaar wordt ervaren, maar dat er veel factoren zijn die de opname prettiger maken. Wat betreft het psychisch welbevinden kan geconcludeerd worden dat de opname over het algemeen als emotioneel ervaren wordt, met name een gevoel van afhankelijkheid. Er zijn veel patiënten die alles wat er gebeurt over zich heen laten komen, waardoor zij het allemaal goed kunnen doorstaan. Men is goed voorbereid op de opname en realiseert zich dat de opname zwaar wordt. Doordat zij hiervan goed op de hoogte waren, was het dragelijker om deze dagen door te komen. Ook kan geconcludeerd worden dat patiënten erg tevreden zijn met de geboden zorg en aandacht. Patiënten geven aan dat er weinig is wat zij niet als prettig hebben ervaren. Er is ook weinig wat zij gemist hebben. Een aantal onderwerpen wordt genoemd, deze worden beschreven in de aanbevelingen.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis